Home » Oferta

Oferta

Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy wykonują szeroki zakres badań.

Oprócz obowiązkowej audiometrii tonalnej, oferujemy również audiometrię nadprogową, audiometrię słowną, badania w wolnym polu, a także tympanometrię ipsi- i kontralateralną.

Wykonujemy bezpłatne i niezobowiązujące badania słuchu dla wszystkich zainteresowanych osób, niewymagające skierowania od lekarza.

Oferujemy bezpłatne konsultacje audioprotetyczne, testowanie i dobór pomocy słuchowych, ponadto bezpłatne przeglądy techniczne aparatów słuchowych i porady związane z ich użytkowaniem oraz pielęgnacją.

Zapewniamy bezpłatne wizyty domowe z podstawową diagnostyką słuchu, w sytuacjach szczególnych, np. dla osób z ograniczeniami lokomocyjnymi lub w celu zidentyfikowania rzeczywistych problemów z użytkowaniem aparatu słuchowego w naturalnych warunkach życia danej osoby.

W ramach prowadzonego przez nas programu „Jakość bez ryzyka” wypożyczamy aparaty słuchowe na okres próbny.

Posiadamy UMOWĘ Z NFZ pozwalającą na realizację dopłat do aparatów słuchowych, wkładek indywidualnych oraz systemów FM.

Pomagamy w realizacji wniosków na dofinansowanie zakupu pomocy słuchowych przez PFRON i PCPR, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy korzystny system sprzedaży ratalnej.

Organizujemy przesiewowe badania słuchu, np. w szkołach, klubach seniora, domach pomocy społecznej. Ponadto organizujemy spotkania i prelekcje dotyczące problematyki słuchu, np. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Związku Głuchych itp.

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY PRODUKTY:

Aparaty słuchowe zauszne, wewnątrzuszne, okularowe w pełnym asortymencie cenowym, dla każdego rodzaju i głębokości niedosłuchu, w klasie ekonomicznej, biznes i top, przeznaczone dla każdego rodzaju i głębokości niedosłuchu, zapewniające optymalne dopasowanie akustyczne do indywidualnych preferencji osoby niesłyszącej.

Wkładki indywidualne do aparatów słuchowych poprawiające jakość słyszanego dźwięku, zapobiegające sprzężeniom, stabilizujące aparat na uchu.

Systemy wspomagające FM do różnych typów aparatów polecane szczególnie dzieciom i osobom o wysokich oczekiwaniach w trudnych sytuacjach akustycznych.

Systemy bezprzewodowe informujące osoby niedosłyszące i niesłyszące o dzwonkach, alarmach i innych ważnych dźwiękach.

Baterie wszystkich typów do aparatów słuchowych.

Elementy wymienialne do aparatów słuchowych np. dźwiękowody, rożki, filtry itp., które ulegają zużyciu w czasie eksploatacji, a ich stan ma duży wpływ na jakość słyszenia.

Środki pielęgnacyjne do utrzymania higieny aparatów i wkładek oraz zapewniające długoletnie bezawaryjne funkcjonowanie.