Home » Miejsce przyjazne seniorom

Miejsce przyjazne seniorom

Jesteśmy dumni z tego, że Prezydent Miasta Lublin oraz Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin przyznali nam tytuł „MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM”. Celem akcji było wyróżnienie oraz promowanie tych miejsc w Lublinie, które z uwagi na oferowane usługi, stosowane zniżki oraz dostępność architektoniczną, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób starszych. To wyróżnienie potwierdza, że docenione zostały nasze starania w budowaniu przyjaznych relacji z seniorami, w przełamywaniu barier związanych z niedosłuchem oraz pomocy w powrocie do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym czy ekonomicznym.

 

Miejsce przyjazne seniorom